Mạng máy tính

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đặng Hùng Kiệt, Dương Minh Chiến, Hàn Minh Châu, Văn Thiên Hoàng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 004.65 Communications network architecture

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH, 2019

Mô tả vật lý: 356tr. ; , 25cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 131890

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 20
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2B
Sai Gon Campus
1C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.650
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH