Thực hành cơ sở dữ liệu

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Tác giả: Võ Hoàng Khang

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 005.74 Data files and databases

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2019

Mô tả vật lý: 28tr. ; , 25cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 131894

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 10
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2F
Sai Gon Campus
2C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.740
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH