Vật liệu dệt may

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trần Thị Kim Phượng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 677 Textiles

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH , 2018

Mô tả vật lý: 124tr. ; , 25cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 132008

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH