Mapping race : critical approaches to health disparities research

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Laura E Gómez, Nancy López

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 362.10973 Physical illness

Thông tin xuất bản: New Brunswick, N.J. : Rutgers University Press, 2011

Mô tả vật lý: xv, 225 p. : , ill. ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 132614

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH