Free will and the brain : neuroscientific, philosophical, and legal perspectives

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Walter Glannon

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 123.5 Freedom

Thông tin xuất bản: New York : Cambridge University Press, 2015.

Mô tả vật lý: x, 297pages cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 132643

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH