Programming and customizing the AVR microcontroller

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dhananjay V Gadre

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 007139978x

ISBN-10: 007134666X

Ký hiệu phân loại: 629.895416 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2001.

Mô tả vật lý: xxi, 339 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 13270

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH