A practical approach to movement disorders : diagnosis and management

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hubert H Fernandez, Hubert H Fernandez, Andre G Machado, Mayur Pandya

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1617051937

Ký hiệu phân loại: 616.83 Other organic diseases of central nervous system

Thông tin xuất bản: New York, NY : Demos Medical Publishing, LLC, 2015.

Mô tả vật lý: xiv, 401 pages ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 132797

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH