Diễn đàn quốc tế về giáo dục Việt Nam "Đổi mới giáo dục Đại học và hội nhập quốc tế"

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hội đồng Quốc gia Giáo dục Việt Nam

Ngôn ngữ: vie ; eng

Ký hiệu phân loại: 378.597 Higher education

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2005

Mô tả vật lý: 440 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 13508

Quan điểm được trình bày trong diễn đàn cung cấp những thông tin đa dạng và phong phú, những bài học kinh nghiệm cần được nghiên cứu hoặc gợi mở những ý tưởng cần suy ngẫm, những đề xuất có tính chất tư vấn cho việc đổi mới và phát triển giáo dục đại học Việt Nam.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
12B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 378.597
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH