Functional reconstructive nasal surgery

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Groot, Huizing

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: WV 300

Thông tin xuất bản: Stuttgart Thieme 2003

Mô tả vật lý: xiv, 386 s. , ill. , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 135404

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH