Aggression : psychiatric assessment and treatment

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Emil F Coccaro

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0203911369

ISBN-10: 0824748506

ISBN-13: 978-0203911365

ISBN-13: 978-0824748500

Ký hiệu phân loại: 152.42 Pleasure, enjoyment, happiness, joy, ecstasy

Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker, 2003.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiii, 397 pages) : , illustrations.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 135603

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH