PHP in Action : objects, design, agility

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Marcu Baker, Dagfinn Reiersøl, Chri Shiflett

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1932394753

ISBN-13: 978-1932394757

Ký hiệu phân loại: 005.2762 Programming for specific types of computers, for specific operating systems, for specific user interfaces

Thông tin xuất bản: Greenwich, CT : Manning Publications Co., 2007

Mô tả vật lý: xxvi, 525 p. : , ill. ; , 23 c

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 136166

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH