EJB 3 in action

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Derek Lane, Debu Panda, Reza Rahman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1933988347

ISBN-13: 978-1933988344

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: Greenwich, CT : Manning Publications Co., 2007

Mô tả vật lý: xxix, 677 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 136174

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH