Understanding Arabs : a contemporary guide to Arab society

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Margaret K Nydell

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0983955801

Ký hiệu phân loại: 909.04927 World history

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Nicholas Brealey Pub., 2012.

Mô tả vật lý: xxxix, 277 p. : , ill., map ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 136652

1. Arabs
Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH