The handbook of journal publishing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sally Morris

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1107020856

ISBN-13: 978-1107653603

Ký hiệu phân loại: 070.5 Publishing

Thông tin xuất bản: Cambridge, [England] ; New York : Cambridge University Press, 2013.

Mô tả vật lý: xii, 467 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 136655

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH