Beyond the Brand

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Winsor

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0793188369

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: [kđ] : Kaplan Business, 2004

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 13668

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH