Learning Spark

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Holden Karau, Andy Konwinski, Patrick Wendell, Matei Zaharia

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1449358624

ISBN-13: 978-1449358624

Ký hiệu phân loại: 006.312 Data mining

Thông tin xuất bản: Beijing : O'Reilly, 2015

Mô tả vật lý: xvi, 254 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 136962

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH