Oracle PL/SQL language pocket reference

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chip Dawes, Steven Feuerstein, Bill Pribyl

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1491920009

ISBN-13: 978-1491920008

Ký hiệu phân loại: 005.7575 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Beijing : O'Reilly, 2015.

Mô tả vật lý: iii, 183 pages ; , 18 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 137019

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH