Fluent Python

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Luciano Ramalho

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1491946008

ISBN-13: 978-1491946008

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly, 2015.

Mô tả vật lý: xxiv, 743 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 137024

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH