Field guide to Hadoop

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Marshall Presser, Kevin Sitto

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1491947934

ISBN-13: 978-1491947937

Ký hiệu phân loại: 005.74 Data files and databases

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly, 2015.

Mô tả vật lý: xii, 117 pages : , illustrations ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 137025

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH