Strongly correlated systems [electronic resource] : numerical methods

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Adolfo Avella, Ferdinando Mancini

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3642351051

ISBN-13: 978-3642351068

Ký hiệu phân loại: 537.623 Superconductivity

Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer, 2013

Mô tả vật lý: xxviii, 325 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 137287

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH