Knowledge and the economy [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Johannes Gluckler, Martina El Meskioui, Peter Meusburger

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9400761308

ISBN-13: 978-9400761315

Ký hiệu phân loại: 303.4833 Social change

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Science, 2013.

Mô tả vật lý: viii, 288 p.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 137303

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH