Hadoop application architectures : designing real world big data applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark Grover

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1491900083

ISBN-13: 978-1491900086

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly, 2015.

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 volume) : , illustrations.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 137337

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH