Work psychology : understanding human behaviour in the workplace

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Arnold

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0273655442

Ký hiệu phân loại: 158.7 Industrial psychology

Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York, N.Y. : Prentice Hall/Financial Times, 2005.

Mô tả vật lý: xxv, 718 p. : , ill. (some col.) ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 137659

Includes bibliographical references (p. [635]-700) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH