The neurotic personality of our time

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Karen Horney

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415191327

ISBN-10: 0415210968

ISBN-10: 0415211328

Ký hiệu phân loại: 616.8 Diseases of nervous system and mental disorders

Thông tin xuất bản: London : Routledge & Kegan Paul, 1999.

Mô tả vật lý: 299 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 137906

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH