Évaluer l'intelligence logique : approche cognitive et dynamique

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Philippe Chartier, Even Loarer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-2100082483

Ký hiệu phân loại: 153.93 Intelligence tests

Thông tin xuất bản: Paris : Dunod, 2008

Mô tả vật lý: xv, 493 p. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 138490

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH