Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự bằng biện pháp thế chấp tài sản

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Thị Bích Tuyền, Lê Thị Minh Thư

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 346 Private law

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2018

Mô tả vật lý: 60tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 138827

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH