Kiểm soát ô nhiễm không khí

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng., Nguyễn Đinh Tuấn.

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 628.53 Air pollution

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, 2007

Mô tả vật lý: 257 tr.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 140236

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH