Quản Lý và sử dụng hợp lý tài nguyên nước

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hoàng Hưng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 333.91 Water and lands adjoining bodies of water

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, 2005

Mô tả vật lý: 210tr.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 140244

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH