Chim Yến và kỹ thuật nuôi lấy tổ

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Khoa Diệu Thu

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 636.6 Birds other than poultry

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2007

Mô tả vật lý: 159tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 140347

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH