Kỹ thuật người máy. Phần 1- Robot công nghiệp

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Hoài Quốc

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.8 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2005

Mô tả vật lý: 284tr. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 141072

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
23B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 629.800
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH