Hệ thống thông tin trong hệ thống điện

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đặng Tiến Trung, Phạm Văn Hòa

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.31 Generation, modification, storage, transmission of electric power

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa, 2014

Mô tả vật lý: 140tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 142383

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH