Behavioral Competencies of Digital Professionals : understanding the role of emotional intelligence

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sara Bonesso, Elena Bruni, Fabrizio Gerli

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3030335779

Ký hiệu phân loại: 152.4 Emotions

Thông tin xuất bản: Switzerland : Palgrave Macmillan, 2020

Mô tả vật lý: 125p. ; , cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 143700

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH