Ambidextrous organizations in the big data era : the role of information systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Giacomo Marzi, Riccardo Rialti

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3030365837

Ký hiệu phân loại: 658.4038011 Executive management

Thông tin xuất bản: Switzerland : Palgrave Macmillan, 2020

Mô tả vật lý: 105p. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 143704

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH