Châu Á từ khủng hoảng nhìn về thế kỷ 21

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trần Quốc Hùng, Võ Tá Hân, Vũ Quang Việt

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 330.95 Economics

Thông tin xuất bản: TP.HCM : TP.HCM, 2000

Mô tả vật lý: 204tr.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 143782

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH