Nghiên cứu thu nhận và đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa của cao chiết rong nâu thu từ vùng biển Ninh Thuận

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Vũ Văn Linh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 579.88 *Phaeophyta (Brown algae)

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2020

Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 143880

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 579.880
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH