Nghiên cứu xây dựng quy trình bánh mì Gluten Free từ bột Bob's red mill Gluten Free

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Huỳnh Phương Quyên, Nguyễn Thị Huỳnh Như, Phạm Thị Quỳnh Anh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 664.7523 Grains, other seeds, their derived products

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2020

Mô tả vật lý: 173tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 143887

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 664.752
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH