Đánh giá hiện trạng và ứng dụng Gis quản lý cây xanh nhằm bảo vệ môi trường tại quận 7, TPHCM

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thị Phương, Trần Thị Ngọc Duyên

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 635.977 Trees

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2020

Mô tả vật lý: 102tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 143901

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 635.977
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH