Applications of robotics in industry using advanced mechanisms : proceedings of International Conference on Robotics and Its Industrial Applications 2019

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Valentina E Balas, Bibhuti Bhusan Choudhury, Margarita N Favorskaya, Bighnaraj Naik, Janmenjoy Nayak, S. Krishna Mohan Rao

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3030302702

Ký hiệu phân loại: 629.892 Robots

Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer, 2020

Mô tả vật lý: 417p. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 143906

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH