Nghiên cứu xây dựng mô hình xã hội hóa trong công tác quản lý chất thải rắn, sinh hoạt tại quận 3, TPHCM

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Quốc Huy, Vũ Hải Yến

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 628.44068 Waste technology, public toilets, street cleaning

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2020

Mô tả vật lý: 99tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 143910

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 628.440
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH