Quản lý nước thải bằng kỹ thuật 3R tại khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Bá Sơn, Trương Thanh Cảnh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 628.3068 Sewage treatment and disposal

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2020

Mô tả vật lý: 107tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 143930

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 628.306
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH