Nghiên cứu sử dụng cao chiết măng và cúc làm chất chống Oxy hóa tự nhiên trong thực phẩm bước đầu ứng dụng trên mayonnaise

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Nguyên Hản, Nguyễn Nhã Hương, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 664.37 Salad dressings

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2020

Mô tả vật lý: 24tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 143973

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 664.370
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH