Đánh giá tác động của hoạt động nuôi tôm thẻ chân trắng đến môi trường tại TP Bạc Liêu và đề xuất các biện pháp giảm thiểu

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hạ Duy, Thái Văn Nam

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2020

Mô tả vật lý: 114tr ; , 30cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 144002

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 363.700
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH