Advances in Intelligent Systems and Interactive Applications : Proceedings of the 4th International Conference on Intelligent, Interactive Systems and Applications (IISA2019)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Srikanta Patnaik, Fatos Xhafa, Albert Y Zomaya

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3030343873

Ký hiệu phân loại: 006.3 Artificial intelligence

Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer, 2020

Mô tả vật lý: 856p

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 144120

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH