Corporate psychopathy : investigating destructive personalities in the workplace

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nathan Brooks, Simon Croom, Katarina Fritzon

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3030271886

Ký hiệu phân loại: 158.7 Industrial psychology

Thông tin xuất bản: London : Palgrave Macmillan, 2020

Mô tả vật lý: 372p. ; , cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 144172

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH