Current medical diagnosis & treatment 2020

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephen J McPhee, Maxine A Papadakis, Michael W Rabow

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1260455298

Ký hiệu phân loại: 616.075 Diagnosis and prognosis

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Education, 2020

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 144174

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH