Data analysis with Microsoft Power BI

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brian Larson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1260458626

Ký hiệu phân loại: 658.403 Decision making and information management

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Education, 2020

Mô tả vật lý: 808p. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 144177

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH