Early analytic philosophy and the German philosophical tradition

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nikolay Milkov

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1350086432

Ký hiệu phân loại: 146.4 Positivism and related systems

Thông tin xuất bản: London : Bloomsbury Academic, 2020

Mô tả vật lý: 284p. ; , cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 144187

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH