Elm in action

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard Feldman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1617294044

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: New York : Manning Publications, 2020

Mô tả vật lý: 344p. ; , cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 144189

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH