Essentials of epidemiology in public health

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ann Aschengrau

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1284128352

Ký hiệu phân loại: 614.4 Incidence of and public measures to prevent disease

Thông tin xuất bản: Burlington : World Headquarters, 2020

Mô tả vật lý: 541p. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 144191

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH