Essentials of health policy and law

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joel Ber Teitelbaum, Sara E Wilensky

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 362.1 Physical illness

Thông tin xuất bản: New York : World Headquarters, 2020

Mô tả vật lý: 371p. ; , cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 144192

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH